Spoločne s „osadníkmi“ osady Hutyrovce a Čulákovce členovia OZ dňa 21.9.2014 zabezpečili konanie svätej omše pri kaplnke nachádzajúcej sa v uvedených osadách. Za hojnej účasti ľudí nielen z obce Nesluša, ale i okolitých obcí a osád a za krásneho počasia sa prítomní posilnili Božím slovom a prijatím eucharistie. Po skončení svätej omše sa organizátori postarali aj o „agape“.