2. ročník – Svätá omša pri kaplnke v osadách Hutyrovce a Čulákovce

2. ročník – Svätá omša pri kaplnke v osadách Hutyrovce a Čulákovce

Dňa 06.09.2015 OZ „Priatelia Kysúc“ spoločne s „osadníkmi“ z osád Hutyrovce, Čulákovce a v spolupráci s Farským úradom v Nesluši zabezpečili konanie svätej omše pri kaplnke,  nachádzajúcej sa v osade „Čulákovce“. V lone krásnej Kysuckej prírody sa prítomní posilnili Božím slovom a prijatím eucharistie. Po skončení omše sa