Preskočiť na obsah

Priatelia Kysúc

Podporujeme aktivity v obci Nesluša a okolitého regiónu Kysúc

O nás

Združenie Priatelia Kysúc podporuje a rozvíja aktivity v oblasti verejnoprospešných, kultúrnych, informačných, športových, vzdelávacích, sociálno – spoločenských a voľno – časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov obce Nesluša a okolitého regiónu Kysúc.

Turisticko-orientačný beh

Turisticko-orientačný beh (TOB) sú preteky Klubu slovenských turistov pod organizačným vedením sekcie mládeže Klubu slovenských turistov (KST), sú to preteky členov KST (predovšetkým členov turistických oddielov mládeže) a deti, mládež a dospelých iných organizácii, ktoré sú spojené s prírodou, s prvkami orientácie v lesnom teréne pomocou buzoly, mapy, topografického a turistického značenia, za poznaním všetkého čo s prírodou súvisí, za poznaním rastlín, drevín, s cieľom zvýšenia fyzickej výkonnosti, turistickej zručnosti, orientácii v teréne, za prehĺbenia ďalších vedomostí z oblasti prírody a turistiky, ako aj získavania priateľských kontaktov s vrstovníkmi z iných regiónov.

Bežkárska trasa

Počas priaznivých snehových podmienok pravidelne vytvárame a následne udržiavame trasu na bežky.