Preskočiť na obsah

TOM Priatelia Kysúc a Preteky turistickej zdatnosti v roku 2015

Po úspešnom ukončení ročníka 2014 na Medzinárodných majstrovstvách  PTZ ( 1. miesto Filip Ďuriš v kategórii starších žiakov a Diana Maxianová  v kategórii starších dorasteniek, 3.miesto Zuzana Ďurišová v kategórii mladších dorasteniek) sme už v jeseni začali s prípravou na nový ročník 2015.

6 členovia nášho oddielu nás po prvý krát reprezentovali na Majstrovstvách Českej republiky zmiešaných dvojíc, kde získali cenné skúsenosti, ale nestratili sa ani v silnej konkurencii (4.miesto Diana a Filip Maxianovci v hlavnej kategórii do 70 rokov, 7.miesto Zuzana a Filip Ďurišovci v kategórii do 30rokov.)

V tom istom termíne 4. 10.2014 sa konalo na Zborove 1.kolo Kysuckého pohára, kde si naši pretekári aj keď v oslabenom zložení obhájili svoje pozície. Zároveň bol vyhodnotený Kysucký pohár 2014, kde sme získali viacero prvenstiev v jednotlivcoch a v súťaži oddielov sme sa opäť museli uspokojiť s druhým miestom. Víťaznému oddielu Tulák Čadca sme nedokázali konkurovať počtom pretekárov a preto sme si ako náš prioritný cieľ pre rok 2015 stanovili zvýšiť našu členskú základňu.

Už v októbri sme pripravili preteky pre malé deti a ich rodičov, tzv. prípravku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – deti do 7 rokov a deti s rodičmi. Najmladšou pretekárkou v tejto kategórii bola len trojročná Laura so svojou maminou. V oboch kategóriách štartovalo 21 malých pretekárov. Deti i rodičia aktívne strávili príjemné popoludnie v prírode. To bol len začiatok, na jar sme pokračovali 2.kolom. V predvečer 1.mája sme zorganizovali preteky pre žiakov základnej školy.  Potešil nás veľký počet  pretekárov- 35 trojčlenných hliadok. Nultý ročník sa vydaril a v spolupráci s rodičovskou radou sme sa dohodli na usporiadaní ďalšieho ročníka. Mnohých žiakov preteky oslovili a stali sa prínosom pre náš oddiel. Tento rok nás reprezentovali Katka Škvrndová, Milan Mozol, Rebeca Špiriaková a jej brat Roderik, Dávid Drímal a ďalší.

IMG_0891

16.máj bol termín, kedy sa začala séria pretekov  2. kolom Kysuckého pohára, ktorého organizáciou bol poverený náš oddiel. Teší nás, že Občianske združenie Priatelia Kysúc sa rozrastá o ľudí ochotných podieľať sa na príprave a organizácii Pretekov turistickej zdatnosti. Preteky boli pripravené na vysokej úrovni a vniesli sme do nich aj nový prvok – kategóriu prípravky. Trochu sme sa obávali, či nové značenie a pomoc rozhodcov na trati nevnesie do pretekov chaos, ale naopak, prípravka oživila preteky a stretla sa s pochopením  ostatných zúčastnených.

O týždeň neskôr 23.5.2015 sme sa predstavili na 1.kole Slovenského pohára, ktorý sa konal v Pukanci, okres Levice. Výsledky jednotlivých pretekov sú zhrnuté v tabuľke na záver.

30.5.2015 sa konalo okresné kolo a zároveň 3.kolo Kysuckého pohára, 6.júna sme sa zúčastnili na druhom kole Slovenského pohára v Košickej Belej a 20.júna sme opäť boli poverení prípravou 3.kola Slovenského pohára a zároveň Majstrovstiev Žilinského kraja. Týchto pretekov sa zúčastnilo 145 pretekárov z celého Slovenska a my sme mali možnosť ukázať, že máme nielen dobrých pretekárov, ale aj schopných organizátorov, staviteľov tratí a rozhodcov. Pochvalné uznanie za vynikajúcu organizáciu vyjadril predseda sekcie mládeže i člen výkonného výboru KST Stanislav Andráši, ktorý absolvoval náročnú trať  i ako pretekár.

Na začiatku leta nás čakali Majstrovstvá Slovenska opäť v Košickej Belej, kde organizátori pripravili ešte náročnejšiu trať, ale ani tu sme sa nestratili a ukázali sme, že patríme do slovenskej špičky. Sezónu sme ukončili ako tradične na Medzinárodných majstrovstvách v Mikulášoviciach v Českej republike, odkiaľ sa nám tentoraz nepodarilo priviezť medailu, ale potešilo i keď trochu aj zamrzelo  znovu (po tretí krát) 4. miesto Filipa Maxiana a niekoľko 5. miest.

Na záver možno konštatovať, že ročník 2015 bol pre náš oddiel opäť úspešný , o čom svedčí víťazstvo v Slovenskom pohári. Podarilo sa nám i zvýšiť členskú základňu, v tomto ročníku nás reprezentovalo dovedna 34 pretekárov a veríme že pribudnú i ďalší z radov prípravky.  UMIESTNENIE PRETEKAROV

—> Umiestnenia naších pretekárov <—