Preskočiť na obsah

Svätá omša pri kaplnke v osadách Hutyrovce a Čulákovce

Spoločne s „osadníkmi“ osady Hutyrovce a Čulákovce členovia OZ dňa 21.9.2014 zabezpečili konanie svätej omše pri kaplnke nachádzajúcej sa v uvedených osadách. Za hojnej účasti ľudí nielen z obce Nesluša, ale i okolitých obcí a osád a za krásneho počasia sa prítomní posilnili Božím slovom a prijatím eucharistie. Po skončení svätej omše sa organizátori postarali aj o „agape“.

032_std

V dobrej nálade a posilnení na tele i na duši sa pútnici postupne rozchádzali až v podvečerných hodinách. Aj touto cestou chceme úprimne poďakovať predovšetkým nášmu pánu farárovi, pani kostolníčke, miništrantom, hudobnému sprievodu a vôbec všetkým, ktorí obetovali svoj čas pri zabezpečovaní organizácie. V neposlednej rade ďakujeme aj všetkým nemenovaným sponzorom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu podujatia. Už teraz sa tešíme na stretnutie o rok!