Preskočiť na obsah

Pokyny k Turistickému preteku dňa 30. apríla 2015

Pretekať budú trojčlenné zmiešané družstvá (chlapci a dievčatá, pomer nie je rozhodujúci, rozhodujúce je zastúpenie chlapcov aj dievčat) v dohodnutých dvoch kategóriách. Umiestnenie bude vyhodnotené za každú kategóriu zvlášť.

Zaznamenáva sa čas posledného člena družstva v cieli. Počas preteku bude družstvo plniť úlohy na jednotlivých stanovištiach, ktorých splnenie sa bude zaznamenávať (pretekajúcimi alebo rozhodcom na stanovišti) do kartičiek (viď príloha č. 1). Kartičky družstvá dostanú pri štarte. K času dosiahnutému prejdením trate sa budú započítavať trestné minúty za nesplnenie úlohy aj za nesprávne odpovede. Je potrebné, aby malo družstvo pero na zaznamenávanie úloh do kartičky.

Miesto pretekov: lokalita nad futbalovým štadiónom v Nesluši

Predpokladaný začiatok: 09.00 hod.

Dĺžka trate: pre obe kategórie rovnaká, cca 1500m

Značenie trate: faborkami

Stanovištia: 1. Poznávanie drevín (pôjde o známe dreviny, ktoré sa vyskytujú v našom okolí; napr. smrek, buk, dub, borovica, jedľa, lieska, breza…), 2. Lanová lavička – prejsť musia všetci členovia družstva. 3. Poznávanie turistických značiek (viď príloha č. 2),

4. Orientácia mapy (podľa buzoly zorientovať mapu), 5. Plazenie – plazia sa všetci členovia družstva, 6. Kultúrno-poznávacia činnosť (poznávanie známych miest podľa obrázkov, napr. Bojnice, Bratislava, Popradské Pleso, Oravský hrad, Spišský hrad, Devín, Krásna Hôrka, Havrania skala, viď. Príloha č. 3), 7. Hod kriketovou loptičkou na cieľ

Konkrétne inštrukcie (priebeh trate, stanovištia, zaznamenávanie úloh …) dostanú pretekári pred štartom.

Na stiahnutie: Príloha č. 1Príloha č. 2Príloha č. 3

Značky: