Preskočiť na obsah

Mikulášske dobrodružstvo ;)

Dňa 10.12.2016 sme zorganizovali už piaty ročník večerného výstupu na Tábor. Tohtoročná účasť na výstupe, ktorý je zameraný predovšetkým, ale nie výlučne, na deti, nás veľmi potešila. A tak sa „Po stopách Mikuláša“ vydalo 31 dobrodruhov. Odvážne deti, s rodičmi v pätách, hľadali po ceste sladkosti, ktoré vypadli Mikulášovi z batôžka, keď sa vracal späť do neba. Tento krát však hľadanie vôbec nebolo ľahké, k tme sa pridala aj silná hmla. Deťom teda právom patrí pochvala za preukázanú statočnosť. Samozrejme, že o dobrú náladu počas inak nenáročného putovania nebola núdza. Na vrchu sme sa spoločne zahriali pri malom ohníku, a po krátkom opekaní sme sa posilnení vydali na cestu spať.  Tešíme sa opäť o rok!

Pridávame pár fotiek: