Preskočiť na obsah

Sústredenie pretekárov

Pekné počasie počas predĺženého augustového víkendu na sklonku letných prázdnin sa nám podarilo využiť na prípravu na nadchádzajúce Majstrovstvá Slovenska v TOB a poskytnúť deťom radosť z chatovačky. Na chate u Hutyrov sa o12 detí postarali Katky Ďurišové a  ich manželia Paľo a František, Janka Chovaňáková, ale aj mladí dospeláci z radov pretekárov TOB.

Deťom sme pripravili bohatý program. Túru na Jakubovský vrch spojenú s poznávaním drevín, večernú čelovkovú naháňačku ku kaplnke u Čulákov, tréning plazenia, hádzania a viazania uzlov, nácvik orientácie v teréne pomocou buzoly a záverečné preteky.

Zdatnejší sa vybrali na cyklotúru na Husárik. Samozrejme, že nechýbala večerná grilovačka, veľkú obľubu mal biliard, kde sa deti učili narábať s tágom. Veľkým zážitkom pre deti bolo spoločné spanie v jednej veľkej miestnosti. Deti sa tak učili rešpektovať druhého a zodpovedať za poriadok okolo seba. Zaspávanie toľkých detí v jednej miestnosti bolo náročné a tak sme sa pustili aj do čítania povestí, ktoré nám pomohlo deti utíšiť a nakoniec i uspať.

Cyklotúra (Jakubovský vrch)

Ráno museli vstávať a zúčastniť sa na rozcvičke. Dospeláci im ukázali, ako sa to robí, pretože mnohé deti rozcvičku nepoznali. Deti ale i dospelí sa dokážu zapáliť pre boj, čo preukázali aj v súťažných hrách. Rozhodnúť, kto bol najrýchlejší, najšikovnejší nebolo vôbec jednoduché, veď každý chcel vyhrať a bil sa za svoju pravdu.

Rozcvička

Zavŕšením sústredenia boli preteky. Juniori pripravili trať, ktorú absolvovali všetky deti vrátane nových, nádejných pretekárov. Každú snahu treba oceniť a tak aj tieto malé preteky museli mať vyhodnotenie s ocenením najlepších. V nedeľu, keď sa už bolo treba zbaliť na cestu domov, sa nikomu nechcelo opúšťať toto príjemné miesto v lone neslušských vrchov. Deti sa poďakovali za starostlivosť majiteľom chaty a plné zážitkov sa vrátili domov, aby o všetkom referovali svojim rodičom. Táto akcia bola veľmi úspešná a veríme, že sa nám ju podarí o rok opäť zopakovať.