Preskočiť na obsah

Bežecký okruh v miestnej časti „Dubie“,

Pre všetkých milovníkov rekreačného behu, ale i tých „pomalších“ členovia OZ vyznačili bežecký okruh v miestnej časti „Dubie“, ktorý je v prevažnej väčšine trasovaný po lesnom chodníku a lesnej ceste. Takže je na každom z nás urobiť niečo pre svoje zdravie, k čomu môže slúžiť aj spomínaný okruh. Trasu okruhu nájdete TU.

Svätá omša pri kaplnke v osadách Hutyrovce a Čulákovce

Spoločne s „osadníkmi“ osady Hutyrovce a Čulákovce členovia OZ dňa 21.9.2014 zabezpečili konanie svätej omše pri kaplnke nachádzajúcej sa v uvedených osadách. Za hojnej účasti ľudí nielen z obce Nesluša, ale i okolitých obcí a osád a za krásneho počasia sa prítomní posilnili Božím slovom a prijatím eucharistie. Po skončení svätej omše sa organizátori postarali aj o „agape“.

Stanovy združenia Priatelia Kysúc

Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti verejnoprospešných, kultúrnych, informačných, športových, vzdelávacích, sociálno – spoločenských a voľno – časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov obce Nesluša a okolitého regiónu Kysúc. Toto sú základné ustanovenia: