Preskočiť na obsah

Svätá omša pri kaplnke v osadách Hutyrovce a Čulákovce

Spoločne s „osadníkmi“ osady Hutyrovce a Čulákovce členovia OZ dňa 21.9.2014 zabezpečili konanie svätej omše pri kaplnke nachádzajúcej sa v uvedených osadách. Za hojnej účasti ľudí nielen z obce Nesluša, ale i okolitých obcí a osád a za krásneho počasia sa prítomní posilnili Božím slovom a prijatím eucharistie. Po skončení svätej omše sa organizátori postarali aj o „agape“.

Stanovy združenia Priatelia Kysúc

Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti verejnoprospešných, kultúrnych, informačných, športových, vzdelávacích, sociálno – spoločenských a voľno – časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov obce Nesluša a okolitého regiónu Kysúc. Toto sú základné ustanovenia: